akustyczne zjawiska nieliniowe
 
Encyklopedia PWN
akustyczne zjawiska nieliniowe,
zjawiska akustyczne, w których wartości wielkości opisujących zaburzenie sprężyste ośrodka (fale sprężyste) są duże w porównaniu z wartościami określającymi stan równowagi tego ośrodka;
do akust. zjawisk nieliniowych zalicza się towarzyszące fali sprężystej ciśnienie promieniowania wywierane na ośr. przez jej czoło i powodujące jego stały przepływ w kierunku fali, tzw. wiatr akustyczny. Akust. zjawiska nieliniowe stają się szczególnie wyraźne w zakresie większych częst. (ultradźwiękowych), gdy długości fal są małe i łatwo wytworzyć fale o dużej w porównaniu z tą długością amplitudzie; typowym akust. zjawiskiem nieliniowym w zakresie częst. ultradźwiękowych jest fontanna ultradźwiękowa; do akust. zjawisk nieliniowych należy także kawitacja akustyczna polegająca na powstawaniu i zapadaniu się pęcherzyków próżniowych (powyżej określonego progu natężenia fali) w cieczy, w której powstała fala o dużej amplitudzie; efektem akust. zjawisk nieliniowych jest też powstawanie fal o częst. sumarycznych i różnicowych w wyniku spotkania się (nieliniowego oddziaływania) 2 fal o dużych amplitudach i częst.; zjawisko to zostało wykorzystane do paramagnet. generowania fal ultradźwiękowych, zarówno w cieczach (zastosowania w hydroakustyce), jak i w ciałach stałych, zarówno w przypadku fal objętościowych, jak i powierzchniowych (fale sprężyste).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia