aktyniczność promieniowania
 
Encyklopedia PWN
aktyniczność promieniowania,
właściwość promieniowania opt. o danej długości fali, polegająca na wywoływaniu określonych przemian w materii ożywionej lub nieożywionej;
aktyniczne jest promieniowanie w zakresie długości fal odpowiadającym barwoczułości materiału fot., nieaktyniczne — leżące poza tym zakresem; oświetlenie nieaktyniczne stosuje się przy produkcji i obróbce materiałów fot.; otrzymuje się je przez umieszczenie źródła światła za filtrem pochłaniającym promieniowanie aktyniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia