ajnsztajn
 
Encyklopedia PWN
ajnsztajn, einstein,
jednostka używana w fotochemii — mol fotonów (6,023·1023 fotonów);
energia fotonów zależy od długości fali światła (np. 1 ajnsztajn światła czerwonego ≈ 175 kJ/mol); nazwa ajnsztajn od nazwiska A. Einsteina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia