ahistoryzm
 
Encyklopedia PWN
ahistoryzm
[gr. a- ‘nie’, historía ‘opowieść’, ‘badanie’, ‘wiedza’],
pogląd, zgodnie z którym badania systematyczne są logicznie niezależne od badań historycznych dotyczących badanego przedmiotu;
postulat, aby w badaniach naukowych abstrahować od historii ich przedmiotu; ocenianie jakiejś epoki wg hierarchii wartości właściwej epoce późniejszej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia