agent
 
Encyklopedia PWN
agent
[łac.]:
1) ajent, przedstawiciel, osoba podejmująca się w umowie agencyjnej stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem (prowizja) przy zawieraniu umów określonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie lub do zawierania takich umów w jego imieniu; agent sam organizuje swoje przedsiębiorstwo i ponosi koszty związane z jego prowadzeniem; pośredniczy przy sprzedaży w obrocie towarowym krajowym i zagranicznym; agent morski jest stałym przedstawicielem armatora w danym porcie i podejmuje się często funkcji maklera — pośrednika handlowego; agenci występują też w ubezpieczeniach (brokerzy), przy sprzedaży biletów kolejowych, teatralnych oraz w handlu;
2) tajny współpracownik policji lub wywiadu; też detektyw;
3) agent dyplomatyczny, nazwa przedstawiciela dyplomatycznego przyjęta w regulaminie wiedeńskim z 1815, współcześnie używana tylko we Francji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia