agencje prasowe
 
Encyklopedia PWN
agencje prasowe, typy,
ze względu na zasięg terytorialny wyróżnia się: agencje prasowe światowe — dysponują siatką korespondentów na całym świecie i obsługują agencje prasowe w wielu krajach; agencje prasowe regionalne — obsługują grupy państw jednego regionu; agencje prasowe krajowe — zbierają i rozpowszechniają (także za granicą) gł. materiały dotyczące własnego kraju; ponadto działają zrzeszenia agencyjne (tzw. pool’e), których zadaniem jest ułatwienie przepływu informacji. Ze względu na status polityczny wyróżnia się agencje prasowe oficjalne (reprezentujące państwo i upoważnione do wydawania komunikatów w imieniu władz), półoficjalne (prezentujące stanowisko kół zbliżonych do rządu) oraz niezależne (powiązane z różnymi kołami politycznymi i gospodarczymi). Rozwój i specjalizacja środków masowego przekazu wpływają na powstawanie wyspecjalizowanych agencji prasowych; do agencji takich należą agencje prasowe publicystyczne, specjalizujące się w problematyce polityczno-społecznej; ich tradycja sięga poł. XIX w. (powstanie news paper syndicates w USA); działają także agencje prasowe: ekonomiczno-finansowe, społeczne, wyznaniowe, zajmujące się problematyką środowiskową oraz agencje prasowe specjalizujące się w fotografii, w obsłudze radia, telewizji i telewizji kablowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia