absorpcja krajowa
 
Encyklopedia PWN
absorpcja krajowa,
ekon. krajowy (wewnętrzny) zagregowany popyt;
absorpcja krajowa obejmuje wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw oraz wydatki bezpośrednie państwa na zakup dóbr i usług; absorpcja krajowa jest krajową częścią globalnego popytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia