Związek Trojnicki
 
Encyklopedia PWN
Związek Trojnicki,
tajna organizacja pol., zał. 1857 w Kijowie, gł. przez młodzież uniwersytecką (m.in. W. Henszel, W. Antonowicz, W. Milowicz, L. Głowacki);
skupiała gł. młodzież uniwersytecką; cel — uwłaszczenie chłopów i pozyskanie ich do walki o niepodległość; członkowie Związku szukali zbliżenia z ludem ukr.; gł. przywódcy: W. Antonowicz, W. Milowicz, L. Głowacki, W. Henszel; wielu członków organizacji (m.in. S. Bobrowski) odegrało ważną rolę w powstaniu styczniowym 1863–64, inni (z W. Antonowiczem) związali się z ukr. ruchem narodowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia