Związek Artystów Scen Polskich
 
Encyklopedia PWN
Związek Artystów Scen Polskich (ZASP),
zrzeszenie twórcze i związek zawodowy pol. artystów teatru;
działał 1918–50 (1939–44 tajnie); 1950–81 jego zadania przejęło Stow. Pol. Artystów Teatru i Filmu; 1981 przywrócono pierwszą nazwę; XII 1981 zawieszony; VII 1982 reaktywowany, XII 1982 rozwiązany, 1983 wznowił działalność; sprawował nadzór nad poziomem artyst. teatru i nad kwalifikacjami ludzi sceny; bronił interesów materialnych członków, określał ich prawa i obowiązki, ustalił stosunki prawne między aktorem a teatrem (regulamin pracy); prowadził działalność socjalną (od 1927 Schronisko Artystów Weteranów Scen Pol. w Skolimowie); popierał badania teatrologiczne (wydawał czasopismo „Scena Polska”); prezesi, m.in. A. Zelwerowicz, L. Schiller, G. Holoubek, A. Łapicki, O. Łukaszewicz, I. Gogolewski, 2006–10 K. Kumor, od 2010 J. Szczepkowska, od 2011 ponownie O. Łukaszewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia