Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk
 
Encyklopedia PWN
Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk, ang. All-European Academies (ALLEA)
organizacja zrzeszająca 52 eur. akademie nauk z 39 krajów, powołana 1994, z siedzibą w Amsterdamie;
celem ALLEA jest promowanie wymiany informacji i doświadczeń między akad., doradztwo eur. nauce, propagowanie w nauce i szkolnictwie wysokich standardów etycznych, niezależności polit., ideol. i ekon.; działa pod patronatem Król. Hol. Akademii Nauk i Sztuki, a jej działalność w zakresie wydawnictw i codziennych wydatków jest częściowo dotowana przez hol. Min. Nauki i Oświaty; pozostałe koszty są pokrywane z dobrowolnych składek członków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia