Złoczewska, Wysoczyzna
 
Encyklopedia PWN
Złoczewska, Wysoczyzna,
równina morenowa w południowo-wschodniej części Niz. Południowowielkopolskiej, na międzyrzeczu górnej Prosny i górnej Warty, między kotlinami: Grabowską na zachodzie a Szczercowską i Sieradzką na wschodzie;
równina morenowa z ostańcami moren czołowych i kemów zlodowacenia Warty; wysokość do 206 m; lasy; kraina roln.; brak większych ośr. miejskich.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia