Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ustrój polityczny.
Zjednoczone Emiraty Arabskie stanowią federację 7 emiratów (księstw). Poszczególne emiraty zachowują daleko idącą odrębność prawną i ekonomiczną. Zgodnie z tymczasową konstytucją z 1971 głównym organem władzy jest Rada Najwyższa, złożona z władców (szajchów) poszczególnych księstw. Spośród swego grona wybierają oni prezydenta na 5-letnią kadencję (z reguły emir Abu Zabi). Federalna Rada Narodowa o 2-letniej kadencji, licząca 40 deputowanych ze wszystkich emiratów (od 2005 połowa z nich ma pochodzić z wyborów), ma uprawnienia ustawodawcze i doradcze (może przyjąć lub odrzucić proponowane przez rząd ustawy albo zgłosić poprawki). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem (z reguły emir Dubajju), mianowanym przez prezydenta. Partie polityczne nie istnieją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia