Zinin Nikołaj N.
 
Encyklopedia PWN
Zinin Nikołaj N., ur. 25 VIII 1812, Şuşa (Azerbejdżan), zm. 18 II 1880, Petersburg,
ros. chemik organik;
1841–47 profesor uniwersytetu w Kazaniu, 1848–74 Akad. Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu; od 1858 czł. Akad. Nauk w Petersburgu; prace gł. nad redukcją związków org.; redukował siarkowodorem aromatyczne nitrozwiązki, otrzymując aminy, m.in. anilinę, α-naftyloaminę, benzydynę, 1844 zsyntetyzował azoksybenzen.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia