Zieliński Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
Zieliński Zygmunt, ur. 16 XII 1931, Cekcyn,
historyk, ksiądz
od 1964 pracownik nauk. KUL, od 1980 profesor tamże, czł.: Görres-Geselschaft zur Pflege der Wissenschaft, Prezydium Kom. Nauk Hist. PAN, Komisji Dziejów I i II wojny światowej PAN, Rady Nauk. Gł. Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Pol., redakcji Kwartalnika Historycznego oraz Polskiego Słownika Biograficznego; 1978–85 dyr. Ośr. Archiwa Biblioteki i Muzea Kośc. KUL; gł. kierunki badań: dzieje Kościoła w zaborze pruskim, Kościół w okresie międzywojennym i w czasie okupacji, historia papiestwa, pol. piśmiennictwo kośc., stosunki pol.-niem.; przekłady z historii literatury niem.; gł. prace: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918–1944 (1981), Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775–1978 (1983), Katolicyzm w III Rzeszy przed sądem historii (1992), Epoka rewolucji i totalitaryzmów. Studia i szkice (1993), Kościół i naród w niewoli (1995); redaktor: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939–1945 (1981), Polacy–Niemcy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłóść (1993).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia