Zielenkiewicz Wojciech
 
Encyklopedia PWN
Zielenkiewicz Wojciech, ur. 6 VI 1933, Warszawa, zm. 3 I 2010, tamże,
fizykochemik;
od 1971 profesor, 1973–90 dyr. Inst. Chemii Fiz. PAN; od 1975 czł. Król. Akad. Nauk w Barcelonie, od 1977 — PAN; specjalista w dziedzinie termochemii i biokalorymetrii; prace teoret. w zakresie kalorymetrii nieizotermiczno-nieadiabatycznej; autor monografii Podstawy teoretyczne kalorymetrii dynamicznej (1990), Thermokinetics. Signal Processing in Calorimetric System (1990).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia