Zieleniewski Jan
 
Encyklopedia PWN
Zieleniewski Jan, ur. 8 II 1901, Kraków, zm. 1 X 1973, Warszawa,
prakseolog, pionier naukoznawstwa;
kontynuator prac T. Kotarbińskiego; badacz ogólnej teorii organizacji, przyczynił się do jej wyodrębnienia jako samodzielnej dyscypliny naukowej; 1958–70 kierownik Zakładu Prakseologii PAN; główne prace: Przydatność prakseologicznej aparatury pojęciowej do poszczególnych dyscyplin naukowych (1964), Efektywność badań naukowych (1966), Organizacja i zarządzanie (1981).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia