Zerow Mykoła
 
Encyklopedia PWN
Zerow Mykoła, ur. 26 IV 1890, Zinkiw (obwód połtawski), zm. 3 XI 1937, Wyspy Sołowieckie,
ukr. poeta, krytyk i historyk literatury, także tłumacz;
od 1933 profesor uniwersytetu w Kijowie; jeden z czołowych neoklasyków ukr.; autor wierszy lirycznych opublikowanych m.in. w zbiorach: Kamena (1924), Sonnetarium (Berchtesgaden 1948), Catalepton (Filadelfia 1952), Carollarium (Monachium 1958), nawiązujących do poezji fr. parnasistów i ros. akmeistów; 1920 wydał własną antologię poezji rzymskiej; przekłady poezji łac., ros., fr. i pol., m.in. utworów A. Mickiewicza i J. Słowackiego (dramat Mazepa); prace historycznolit., m.in. Nowe ukrajinśke pyśmenstwo... (1924), Do dżereł... (1926).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia