Zachodnioukraińska Republika Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL), Zachidno-Ukrajinśka Narodna Respublika,
państwo ukr. powstałe 1 XI 1918 w Galicji Wschodniej, powołane do życia przez Ukr. Radę Nar., utworzoną 18 X 1918;
stolicą ZURL miał być Lwów, z którego jednak Ukraińcy zostali 22 XI 1918 wyparci przez Polaków, wobec czego siedzibą władz ZURL stał się Stanisławów. 22 I 1919 ZURL połączyła się z Ukr. Republiką Lud. (Ukraina Naddnieprzańska), w praktyce jednak akt zjednoczenia nie wszedł w życie. Mimo stawianego przez wojska ZURL oporu całe jej terytorium zostało do 18 VII 1919 zajęte przez Polskę. Rada Najwyższa Ententy przyznała Polsce prawo zajęcia Galicji Wschodniej, zobowiązując jednocześnie władze pol. do nadania jej autonomii; 14 III 1923 Rada Ambasadorów uznała przyłączenie Galicji Wschodniej do Polski, w związku z czym rząd emigr. ZURL, działający od XI 1919 w Wiedniu, rozwiązał się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia