Zaborowska Katarzyna
 
Encyklopedia PWN
Zaborowska Katarzyna, pseud. Kaśka spod Łysicy, ur. 16 XI 1879, Wilków (Kielecczyzna), zm. 6 V 1967, tamże,
poetka, przedstawicielka ustnej twórczości lud.;
pracowała na roli, nie umiała czytać i pisać; jej utwory kontynuują tradycje lud. pieśni, zwłaszcza rel. (sąsiedztwo klasztoru w Świętej Katarzynie); układała wiersze sławiące świętokrzyską przyrodę i lokalnych bohaterów (M. Langiewicz, S. Żeromski), poezje patriotyczne i satyryczne o charakterze okolicznościowym; utwory Z., spisane na pocz. lat 60., włączono m.in. do Antologii współczesnej poezji ludowej 1967, 1972, oprac. J. Szczawiej; film telewizyjny o Z. (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia