Zabielska Janina
 
Encyklopedia PWN
Zabielska Janina, ur. 1 XI 1906, Kowno, zm. 6 IV 1962, Londyn,
bibliotekarz, bibliograf;
pracownik Biblioteki Państw. im. Wróblewskich w Wilnie; oprac. wspólnie z S. Burhardtem Bibliografię historii ziem b. Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1932–1934 (1935); po II wojnie świat. współorganizowała prace Biblioteki Muzeum Nar., m.in. wystawę Warszawa oskarża; od 1947 w Londynie w Polish University College Library (ob. Biblioteka Polska); autorka bibliografii poloników wyd. za granicą po 1 IX 1939: t. 1 — druki zwarte z 1939–51 (1954), t. 2 — druki z 1952–57 (1959), oraz prac nauk. wyd. przez Polaków poza krajem w językach obcych (materiały opublikowały 1964 M. Danilewiczowa i J. Nowakowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia