Wyszogród
 
Encyklopedia PWN
Wyszogród,
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, na pograniczu Wysoczyzny Płońskiej i Kotliny Warszawskiej, na pr. brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Bzury.
Ludność miasta: ogółem — 2,7 tys. mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 208,4 os/km2 (2013)
Powierzchnia: 13 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 20°12′E, szerokość geograficzna: 52°23′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1398
Oficjalne strony WWW: www.wyszogrod.pl
Osadnictwo od V w., gród wzmiankowany 1065; od XII w. gród kasztelański; na miejscu wczesnośredniow. grodu książę mazow. Konrad I Mazow. wzniósł zamek; w XIII w. jedna z rezydencji książąt mazow.; od XIV w. stol. ziemi, miejsce odbywania sądów ziemskich; prawa miejskie 1398; siedziba starostwa grodowego; największy rozkwit w XV i XVI w.; ważny wiślany port, służący m.in. do spławu zboża i drewna; gł. ośr. sukiennictwa na Mazowszu; spalony w czasie wojen szwedz. w poł. XVII w.; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w Król. Pol.; w XIX w. rozwój (drobny przemysł, handel zbożem) hamowany przez brak połączenia kol.; w czasie okupacji niem. 1940–41 getto (ok. 3 tys. osób, wywiezione do Auschwitz); ośr. konspiracji. Lokalny ośr. usługowy i krajoznawczy; drobne przetwórstwo rolno-spoż.; węzeł drogowy przy ważnym moście na Wiśle; barok. kościół Franciszkanów (1661–75) z częścią got. (1408), klasztor (1684, częściowo rozebrany).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia