Wysocki Józef
 
Encyklopedia PWN
Wysocki Józef, ur. 1809, k. Tulczyna na Podolu, zm. 31 XII 1873, Paryż,
działacz polit., generał;
uczestnik powstania listopadowego 1830–31, czł. Tow. Patriotycznego; na emigracji w TDP (kilkakrotnie w Centralizacji), wraz z L. Mierosławskim oprac. plan ogólnonar. powstania 1846; w czasie Wiosny Ludów w krak. Komitecie Nar. objął dyrektoriat wojny, organizator Gwardii Nar.; 1848–49 dow. Legionów pol. na Węgrzech; współzał. pol. szkoły wojsk. w Genui; w powstaniu styczniowym 1863–64 min. wojny, następnie dow. sił zbrojnych na lewym brzegu Wisły; walczył na Wołyniu, aresztowany i do 1865 internowany; następnie we Francji, czł. Kom. Zjednoczenia Emigracji Pol.; Kurs sztuki wojskowej (cz. 1–2 1842–44), Pamiętnik... dowódcy Legionu Polskiego na Węgrzech... (1950).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia