Wspólny Rynek
 
Encyklopedia PWN
Wspólny Rynek, ang. Common Market,
potoczne określenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, popularne zwłaszcza w latach 60.–80. XX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia