„Wrocławski Tygodnik Katolicki”
 
Encyklopedia PWN
„Wrocławski Tygodnik Katolicki” („WTK”),
tygodnik społeczno-polityczny,
wydawany 1953–81 we Wrocławiu przez Stowarzyszenie „Pax”; skupiał uwagę na problematyce Ziem Zachodnich i Północnych oraz bieżącej, ogólnokrajowej problematyce religijnej, społecznej i politycznej; redaktor naczelny m.in.: T. Mazowiecki, J. Rutkiewicz, J. Wagner.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia