Wolffa, Parkinsona i White’a zespół
 
Encyklopedia PWN
Wolffa, Parkinsona i White’a zespół,
zaburzenie przewodnictwa serca, przedwczesne pobudzenie komór serca;
pojawia się u osób, u których występuje dodatkowy szlak pobudzenia łączący przedsionek z komorą; istnienie tego szlaku powoduje występowanie kołatania serca spowodowanego m.in. napadem częstoskurczu przedsionkowo-komorowego, mogą również występować napady migotania przedsionków (groźne dla życia chorego); leczenie farmakologiczne, w przypadkach nie poddających się leczeniu farmakologicznemu wykonuje się ablację przezskórną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia