Wolbrom
 
Encyklopedia PWN
Wolbrom,
miasto w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, na pograniczu wyżyn Olkuskiej i Częstochowskiej, na obszarze Bramy Wolborskiej, gdzie znajdują się źródła Białej Przemszy (lokalnie zw. Centralą lub Pokrzywianką) i Szreniawy, w sąsiedztwie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Ludność miasta: ogółem — 8,6 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 856,1 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 10 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 19°46′E, szerokość geograficzna: 50°22′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1349, utrata — 1869; nadanie praw — 1930
Oficjalne strony WWW: www.umigwolbrom.pl
Prawa miejskie przed 1349 (po 1327); starostwo niegrodowe, rozwój rzemiosła i handlu; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; 1870–1930 pozbawiony praw miejskich; od przeł. XIX i XX w. rozwój przemysłu metal. (1885 uruchomienie połączenia kol. z Olkuszem); duże skupisko Żydów (w okresie międzywojennym 59% mieszk.); w okresie okupacji niem. 1941–42 getto (ok. 3 tys. osób, część zamordowano w Lesie Chodowskim, pozostałych wywieziono do getta w Miechowie); 25 VII 1944 Wolbrom opanowany przejściowo przez oddziały AK. Ośrodek przem. i usługowy; zakłady przemysłu gumowego, metal., skórz., przetwórstwa tworzyw sztucznych; kościoły: parafialny (XVII w., przebudowa pocz. XX w.), drewniany szpitalny (XVII w., poł. XIX w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia