Wojciechowski Piotr
 
Encyklopedia PWN
Wojciechowski Piotr, ur. 18 II 1938, Poznań,
pisarz;
publicysta m.in. „Więzi”, „W drodze”, „Przeglądu Katolickiego”, „Dekady Literackiej”; w prozie podejmuje problematykę intelektualno-moralną, m.in. przedstawia wpływ doświadczeń hist. oraz przemian cywilizacyjnych i kulturowych na świadomość człowieka, kreśli obraz życia ograniczonego konwencjami; posługuje się groteską, parodią, pastiszem, łączy różne style i gat. oraz techniki narracyjne, zaciera granicę między konkretem a fantazją oraz między różnymi płaszczyznami czasu; powieści: Kamienne pszczoły (1967), Czaszka w czaszce (1970), Wysokie pokoje (1977), Obraz napowietrzny (1988), Szkoła wdzięku i przetrwania (1995), opowiadania: Ulewa, kometa, świński targ (1974), Manowiec (1978), Półtora królestwa (1984); cenione utwory dla dzieci i młodzieży; scenariusze filmowe; zbiór felietonów Prawo tyraliery (1980, pod pseud. Penetrator); 2002–05 prezes Stow. Pisarzy Polskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia