Wojciechowski Konstanty
 
Encyklopedia PWN
Wojciechowski Konstanty, ur. 8 IV 1841, Wojsławice k. Chełma, zm. 29 X 1910, Warszawa,
architekt;
studiował w warsz. Szkole Sztuk Pięknych i w Monachium; budowniczy diecezji kujawsko-kaliskiej, współzałożyciel Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości, uczestnik powstania styczniowego 1863–64; gł. dzieła: pałac w Kluczkowicach, kościół (1888–89) i neorenes. pałac (1898–1902) w Szymanowie, w Warszawie — kościół Wniebowzięcia NMP (1880–86), mauzoleum rodu Kronenbergów (cmentarz ewangelicko-reformowany, ok. 1900), regotyzacja kościoła NMP na Nowym Mieście (1906–15), liczne kamienice przy ul. Nowy Świat, Smolnej, we Włocławku — liczne prace w katedrze (1886–91), cerkiew (1894–1905); twórca kilkudziesięciu kościołów wzniesionych przeważnie w duchu neogotyku, m.in.: w Milejowie (1887–89), Gorzkowicach (1896–98), Boglewicach (1900–08), Bałtowie (1904–09), neobarok. — w Radomsku (1869–76), katedra w Częstochowie (1902–27).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia