Wójcicki Kazimierz Władysław
 
Encyklopedia PWN
Wójcicki, Wóycicki, Kazimierz Władysław, ur. 3 III 1807, Warszawa, zm. 2 VIII 1879, tamże,
pisarz i historyk, folklorysta, edytor;
uczestnik powstania listopadowego 1830–31; 1832–34 w Galicji czł. grupy lit. „Ziewonia”; po powrocie do zaboru ros. ukarany za udział w powstaniu zakazem osiedlenia się w Warszawie (do 1843); 1843–44 i 1850–79 redaktor „Biblioteki Warszawskiej”, także współredaktor „Kłosów” i Encyklopedii powszechnej Orgelbranda; wydawca almanachów lit. („Album Literackie” 1848–49); autor opowiadań oraz szkiców hist. i obyczajowych (Stare gawędy i obrazy, t. 1–4 1840), opowieści opartych na folklorze (Klechdy starożytne... ludu polskiego i Rusi, t. 1–2 1837, wyd. 3 rozszerzone 1876); zasłużony kronikarz życia kult. i lit. Warszawy 1. poł. XIX w. (Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki... 1880, Cmentarz Powązkowski... t. 1–3 1855–58); publikacje źródeł hist. i prace folklorystyczne; edycje dzieł A. Malczewskiego (1857), A. Mickiewicza (1858); Pamiętniki dziecka Warszawy... (t. 1–2 1974).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia