Włoska Partia Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Włoska Partia Ludowa, Partito Popolare Italiano (PPI), pot. Popolari,
wł. partia polit. działająca 1919–26;
współzał. i przywódcy: L. Sturzo, G. Gronchi, A. De Gasperi; stanowiła polit. reprezentację katol. ruchu społ. we Włoszech, programowo opowiadając się za realizacją społ. nauki Kościoła (hrześcijańska demokracja); 1919–22 w składzie koalicji rządowej; 1922 po przewrocie faszystowskim odmówiła udziału w rządzie B. Mussoliniego; 1924 współtworzyła awentyńską secesję; 1926 rozwiązana; do tradycji PPI nawiązała Demokracja Chrześcijańska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia