Włocławskie Towarzystwo Naukowe
 
Encyklopedia PWN
Włocławskie Towarzystwo Naukowe (WTN),
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1979, z siedzibą we Włocławku;
gł. zadania statutowe: inspirowanie i rozwijanie badań nauk. i współpraca z innymi instytucjami i ośrodkami nauk. w tym zakresie; prowadzenie własnych prac badawczych; popularyzacja nauki; składa się z 3 wydziałów: nauk społ., przyr. i techn.; 6 sekcji: nauk prawniczych, hist. i ochrony dóbr kultury, nauk roln., med., gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska oraz Dobrzyńskiego Oddziału WTN; Towarzystwo jest założycielem Wyższej Szkoły Nauk Humanist. we Włocławku; ma własną oficynę wydawniczą Lega; 2003 liczyło 343 czł., w tym 149 pracowników nauk.; wydaje roczniki: „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, „Ziemia Dobrzyńska — Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, „Postępy Diagnostyki i Terapii w Kardiologii”, „Przestrzeń. Magazyn Planowania Przestrzennego” oraz wydawnictwa seryjne: «Statystyka Włocławska», «Zeszyty Naukowe Sekcji Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia