Witte Siergiej J.
 
Encyklopedia PWN
Witte Siergiej J., hrabia (od 1905), ur. 29 VI 1849, Tyflis (ob. Tbilisi), zm. 13 III 1915, Piotrogród (ob. Petersburg),
polityk rosyjski;
1892 min. kolejnictwa i inicjator budowy Kolei Transsyberyjskiej; 1892–1903 min. finansów; 1894 zawarł korzystną umowę celną z Niemcami, a 1897 przeprowadził reformę pieniężną (system walutowy oparto na złocie); dążył do uprzemysłowienia Rosji z udziałem kapitału zagr.; zwolennik sojuszu ros.-fr.; zdymisjonowany 1903 za próbę odwlekania konfliktu z Japonią i mianowany przewodniczącym Kom. Ministrów, podpisał 1905 traktat pokojowy w Portsmouth; 1905–06 premier, współautor manifestu październikowego; atakowany za dążenie do kompromisu z liberałami, podał się do dymisji; Wospominanija (t. 1–3 1960).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia