Witos Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Witos Andrzej, ur. 8 XI 1878, Wierzchosławice k. Tarnowa, zm. 9 III 1973, Łódź,
brat Wincentego, działacz ruchu lud., rolnik; samouk;
1907–13 w PSL, 1914–31 w PSL „Piast”, 1921–24, 1927–31 czł. Rady Nacz.; 1931–39 w SL; 1922–27 poseł na sejm; 1940 wywieziony w głąb ZSRR, 1941–42 więziony; od 1942 pracownik ambasady RP w ZSRR (organizator opieki nad ludnością pol. w Azerbejdżanie); od 1943 w ZPP wiceprezes ZG; VIII–X 1944 wiceprzewodniczący i kier. resortu rolnictwa i reform rolnych PKWN; 1944 w SL wiceprezes, czł. Rady Nacz.; 1945–49 w PSL, 1946–49 czł. Rady Nacz.; 1945–46 poseł do KRN, a 1947–50 do Sejmu Ustawodawczego (zrzekł się mandatu); 1956–73 w ZSL (1959–73 prezes honorowy Wojew. Kom. w Łodzi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia