Winogradow Wiktor W.
 
Encyklopedia PWN
Winogradow Wiktor W., ur. 12 I 1895, Zarajsk, zm. 4 X 1969, Moskwa,
językoznawca rosyjski;
od 1920 profesor uniwersytetu w Piotrogrodzie (Leningradzie) i Moskwie; od 1946 czł. Akad. Nauk ZSRR, od 1959 — PAN; redaktor nacz. pisma „Woprosy jazykoznanija”; liczne prace z historii ros. języka lit., stylistyki, poetyki, frazeologii, współcz. języka ros., m.in.: Oczerki po istorii russkogo litieraturnogo jazyka XVII–XIX w. (1934), Osnownyje poniatija russkoj frazieołogii kak lingwisticzeskoj discypliny (1946), Russkij jazyk (1947), Stilistika. Tieorija poeticzeskoj rieczi. Poetika (1963).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia