Wierzynkowie
 
Encyklopedia PWN
Wierzynkowie, Werzigowie, Wersinkowie,
rodzina mieszczan krakowskich;
pochodzili być może z Norymbergi; od przełomu XIII i XIV w. w Krakowie, zdobyli wielki majątek dzięki dalekosiężnemu handlowi i operacjom kredytowym. Twórcą znaczenia Wierzynków był Mikołaj (starszy), data ur. nieznana, zm. 4 X 1360, stronnik Władysława I Łokietka, od 1327 rajca krakowski, od 1336 wójt wielicki, fundator kaplicy przy kościele Mariackim (w końcu XIV w. przebudowanej na kościół Św. Barbary); uszlachcony przez Kazimierza III Wielkiego, od 1341 stolnik sandomierski, nabył znaczne dobra ziemskie. Jego syn Mikołaj (młodszy), data ur. nieznana, zm. 1368, od 1347 rajca, zarządzał finansami dworu Kazimierza Wielkiego; wydał w swoim domu niezwykle wystawną ucztę dla gości zjazdu krakowskiego 1364 (zapewne na koszt rady miejskiej), która przeszła do legendy. Trzecie pokolenie Wierzynków miało swoich przedstawicieli także we Lwowie, Lublinie, Skawinie i Pilźnie. Andrzej, data ur. nieznana, zm. 1406, wnuk Mikołaja młodszego, rajca, został ścięty za kradzież pieniędzy z kasy miejskiej Krakowa. W XV w. przedstawiciele Wierzynków zasilili szeregi drobnej podkrakowskiej szlachty.
Bibliografia
S. Kutrzeba Historia rodziny Wierzynków, „Rocznik Krakowski” 1899.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia