Wielopolski Zygmunt Maria
 
Encyklopedia PWN
Wielopolski Zygmunt Maria, hrabia, margrabia Gonzaga Myszkowski, ur. 2 V 1863, Warszawa, zm. 17 V 1919, tamże,
syn Zygmunta Andrzeja, wnuk Aleksandra, polityk konserwatywny i ugodowy, działacz gospodarczy;
od końca XIX w. czynny w kołach ugodowych w Warszawie; podczas wojny ros.-japońskiej 1904 jeden z sygnatariuszy tzw. memoriału 23, wysuwającego postulaty tolerancji rel. i zrównania praw nar. Polaków w ramach Cesarstwa Ros.; prezes Stronnictwa Polityki Realnej (zał. 1904, ujawnionego X 1905); 1909–17 czł. ros. Rady Państwa (1911–14 prezes Koła Pol.); podczas I wojny świat. czołowy przedstawiciel orientacji proros.; 1914 prezes Kom. Nar. Polskiego w Warszawie, postulującego autonomię Królestwa Pol. i stworzenie pol. oddziałów w armii ros.; gł. udziałowiec Tow. Akcyjnego Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich, 1883 czł. Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych i Hutniczych Królestwa Pol.; od pocz. 1915 działał w Rosji; VIII 1917–III 1918 czł. Rady Pol. Zjednoczenia Międzypartyjnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia