Wielki Basen Artezyjski
 
Encyklopedia PWN
Wielki Basen Artezyjski, Great Artesian (Australian) Basin,
jeden z największych basenów artezyjskich na Ziemi, w Australii (gł. w stanie Queensland);
między Wyż. Zachodnią a Wielkimi G. Wododziałowymi, pow. ok. 1,8 mln km2; zajmuje nieckowate zagłębienie uformowane na podłożu paleozoicznym, wypełnione osadami karbońsko-trzeciorzędowymi (o miąższości ok. 2500 m); poziomy wodonośne (głęb. do 2000 m) tworzą piaskowce permskie i jurajskie; zasolenie wód od 0,09‰ na wschodzie do 18,7‰ na południowym zachodzie; ok. 20 tys. studni artezyjskich (najgłębsza w Blackall, 2136 m); na obszarze Wielkiego Basenu Artezyjskiego (Niz. Środkowoaustral.) ekstensywna hodowla bydła i owiec.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia