Wergeland Henrik Arnold
 
Encyklopedia PWN
Wergeland Henrik Arnold Wymowa, ur. 17 VI 1808, Kristiansand, zm. 12 VII 1845, Christiania (ob. Oslo),
brat Camilli Collett, norweski pisarz i polityk; gł. przedstawiciel romantyzmu w literaturze norweskiej;
wybitny przedstawiciel romantyzmu w literaturze norweskiej; głosił idee republikańskie i dążył do uniezależnienia kultury norweskiej od wpływów duńskich i oparcia jej na rodzimych tradycjach; popierał dążenia niepodl. Greków, Belgów i Polaków (zbiór poet. Digte. Anden Ring ‘wiersze, cykl drugi’ 1833, w którym zawarł utwory poświęcone m.in. T. Kościuszce), opowiadał się za prawem osiedlania się Żydów w Norwegii; wiersze liryczne i epickie (zbiór Digte ‘wiersze’, cz. 1–3 1829–38), poematy rel.-filoz. (Skabelsen, Mennesket og Messias ‘stworzenie, ludzkość i mesjasz’ 1830, późniejsze oprac. Mennesket ‘ludzkość’ 1845).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia