Waszyngton
 
Encyklopedia PWN
Waszyngton, Washington,
stan w północno-zachodniej części USA, nad O. Spokojnym, przy granicy z kanadyjską prow. Kolumbia Bryt.;
pow. 172,3 tys. km2, 6,7 mln mieszk. (2009); najgęściej zaludniona nizina nad zat. Puget; stol. Olympia, gł. m.: Seattle, Spokane, Tacoma. Powierzchnia w większości wyżynna i górzysta; wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego ciągną się G. Nadbrzeżne z najwyżej wzniesionymi górami Olympic (Olympus, 2429 m), w części środkowej — G. Kaskadowe (masyw wulk. Rainier, 4392 m), między nimi płaska nizina, w którą wcina się zat. Puget; na wschodzie rozległa Wyż. Kolumbii (średnia wys. 1050 m); klimat umiarkowany ciepły, w zachodniej części mor. (roczna suma opadów w górach Olympic do 3800 mm), we wschodniej, osłoniętej od oceanu przez G. Kaskadowe — suchszy (opady roczne 200–500 mm); nad O. Spokojnym średnia temp. w styczniu 5°C, w lipcu 17°C, na Wyż. Kolumbii odpowiednio ok. –2°C i 25°C; gł. rz. Kolumbia z dopływami Snake i Yakima; na wybrzeżu i w G. Kaskadowych bogate lasy iglaste, na Wyż. Kolumbii półpustynia piołunowa w części południowo-zachodniej oraz prerie na północy i wschodzie; znane parki nar.: Olympic, Mount Rainier i North Cascades. W gospodarce Waszyngtonu dominuje przemysł przetwórczy, a zwłaszcza lotn. w Seattle — siedziba koncernu Boeing; ponadto rozwinięty przemysł drzewny, papierniczy, stoczn., elektroniczny, maszyn., metal., spoż. oraz hutnictwo metali nieżel. (gł. aluminium); wydobycie węgla kam., kamieni budowlanych, srebra; na rz. Kolumbia duże elektrownie wodne (gł. Grand Coulee). Rolnictwo rozwinięte nad zat. Puget oraz w dolinie rz. Kolumbia (na terenach sztucznie nawadnianych); gł. uprawy: pszenica, jabłonie, ziemniaki, jęczmień, buraki cukrowe, chmiel i różne kultury specjalne; hodowla bydła, drobiu; ważną rolę odgrywa eksploatacja lasów i rybołówstwo (m.in. połowy łososia). Sieć komunik. dobrze rozwinięta, zwłaszcza kol., do Seattle dochodzą 2 transkontynent. linie kol.; gł. porty mor. i lotn.: Seattle, Tacoma (port lotn. także w Spokane). Ważną rolę w gospodarce Waszyngtonu odgrywa turystyka.
Historia. Terytorium Waszyngtonu 1853 wydzielone z terytorium Oregonu; po odkryciu złota 1855–57 walki z Indianami, broniącymi się przed napływem poszukiwaczy złota; 1863 oderwanie się terytorium Idaho; szybki rozwój Waszyngtonu po doprowadzeniu linii kol. (Northern Pacific Railroad) i otwarciu komunikacji mor. z Alaską oraz Azją (port Seattle); 1889 Waszyngton przyjęty do Unii jako stan; od czasu I wojny świat. rozwój przemysłu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia