Walter z Malonne
 
Encyklopedia PWN
Walter z Malonne, data ur. nieznana, zm. 1169,
biskup wrocławski od 1149, brat biskupa płockiego, Aleksandra z Malonne;
pochodził z Malonne (obecnie Belgia), gdzie był reformatorem klasztoru augustianów; prepozyt płocki, mianowany biskupem dzięki poparciu Bolesława IV Kędzierzawego; dbał o dyscyplinę kleru (starał się zaprowadzić celibat), zreformował liturgię katedralną (wg wzorów fr.), wzniósł nową rom. katedrę, 1155 uzyskał bullę papieską z potwierdzeniem wszystkich dóbr biskupstwa.
Ilustracje
Wrocław, katedra pw. Św. Jana Chrzciciela, gotycka bazylikafot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia