Walicki Michał
 
Encyklopedia PWN
Walicki Michał, ur. 8 VIII 1904, Petersburg, zm. 22 VIII 1966, Warszawa,
ojciec Andrzeja, historyk sztuki;
badacz pol. sztuki średniow. i nowoż. (malarstwa niderlandzkiego); 1929–36 pracował w Zakładzie Architektury Pol. Politechniki Warsz.; 1931–32 wykładowca Szkoły Sztuk Pięknych, 1932–39 i 1945–49 ASP w Warszawie; 1936–41 i 1945–49 kustosz Galerii Malarstwa Obcego Muzeum Nar. w Warszawie; uczestnik akcji zabezpieczania dzieł sztuki podczas okupacji niem.; od 1947 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1953 w Inst. Sztuki PAN; twórca wielu wystaw, autor licznych publikacji; gł. prace: Dzieje sztuki polskiej (1934, z J. Starzyńskim), Malarstwo polskie XV w. (1938), Malarstwo obce w zbiorach polskich 1300–1800 (1955, z J. Białostockim), Malarstwo polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm (1961), Obrazy bliskie i dalekie (1963), Złoty widnokrąg (1965).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia