Walicki Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Walicki Andrzej, ur. 15 V 1930, Warszawa,
syn Michała, historyk idei;
od 1972 profesor Inst. Filozofii i Socjologii PAN, następnie profesor University of Notre Dame w USA; od 1982 czł. TNW, od 1994 PAN; do 1983 redaktor „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”; gł. dziedzina zainteresowań — historia filozofii i myśli społ., zwłaszcza ros. i pol. XIX i 1. poł. XX w.; autor wielu prac, m.in.: W kręgu konserwatywnej utopii (1964), Filozofia a mesjanizm (1970), Między filozofią, religią a polityką (1982), Polska, Rosja, marksizm (1983), Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu (1987, wyd. pol. 1995), Trzy patriotyzmy (1991), Aleksander Hercen — kwestia polska i geneza pewnych stereotypów (1991), Zniewolony umysł po latach (1993), Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii (1995, wyd. pol. 1996), Rosja, katolicyzm i sprawa polska (2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia