Waldena inwersja
 
Encyklopedia PWN
Waldena inwersja,
zmiana konfiguracji cząsteczki związku chem. zachodząca podczas wymiany podstawnika przy asymetrycznym atomie węgla będącym centrum chiralności cząsteczki (chiralność);
, np.:
I.W. jest wykorzystywana w syntezie cennych stereoizomerów przez przemianę jednych enancjomerów w drugie oraz w stereochemii dynamicznej do badania mechanizmów reakcji chem.; odkryta przez P. Waldena.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia