Wakulski Ksawery Franciszek
 
Encyklopedia PWN
Wakulski Ksawery Franciszek, ur. 2 III 1843, Gostynin, zm. 11 IX 1925, Warszawa,
inżynier dróg i mostów;
1863–66 studiował matematykę w Szkole Gł. Warsz., 1873 uzyskał dyplom inżyniera w École des Ponts et Chaussées w Paryżu; 1873 wyjechał do Peru, gdzie pracował początkowo przy budowie kolei, następnie jako nacz. inżynier i dyrektor telegrafów peruwiańskich; 1875–76 uczestniczył w pracach przy organizowaniu (przez E. Habicha) Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Górniczej w Limie — pierwszej uczelni techn. w Ameryce Łac., następnie był jej wykładowcą i profesorem; po powrocie do kraju kierował budową linii kol. Delatyn–Kołomyja–Stefanówka (ukończona 1899).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia