Wag
 
Encyklopedia PWN
Wag, Váh Wymowa,
rz. na Słowacji, najdłuższa w kraju, lewy dopływ Dunaju;
Położenie w państwie: Słowacja
Dopływ rzeki: lewy dopływ (najdłuższa rzeka w Słowacji) rzeki: Dunaj
Długość: 403 km
Powierzchnia dorzecza: 10,6 tys. km2
Główne rzeki zasilające: Orawa, Kysuca, Turiec, Rajčanka, Nitra
Główne miejscowości: Liptowski Mikułasz, Rużomberk, Żylina, Powaska Bystrzyca, Nowe Miasto nad Wagiem
powstaje w Kotlinie Liptowskiej, na wys. 665 m, z połączenia Białego Wagu (źródła w Tatrach Wysokich) i Czarnego Wagu (źródła w Niżnych Tatrach); w środkowym biegu płynie w obniżeniu tektonicznym oddzielającym strefę wewn. Karpat Zachodnich od zewn.; po połączeniu z Małym Dunajem uchodzi jako Vážský Dunaj koło m. Komárno; liczne dopływy, największy — Orawa (pr.); kaskada elektrowni wodnych; doliną biegnie linia kol. do Bratysławy; gł. m. nad Wagiem — Żylina.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia