Vučedol–Zók kultura
 
Encyklopedia PWN
Vučedol–Zók kultura,
archeol.kultura epoki brązu (2000–1800 p.n.e.), występująca na terenach położonych w dorzeczu środkowego Dunaju i w dorzeczu Cisy;
powstała na miejscowym, neolitycznym podłożu, po przybyciu fali ludności anatolijsko-bałkańskiej; osiedla obronne zabudowane czworobocznymi domami, czasem w typie megaronu; zajmowano się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt; na południowych obszarach kultury Vučedol–Zók szkieletowy obrządek pogrzebowy (pozycja skurczona), na pozostałych — ciałopalny (groby popielnicowe i jamowe); formy naczyń wywodzą się z obszarów anatolijsko-bałkańskiej, motywy zdobnicze są egejskie; nazwa od miejscowości Vučedol w Chorwacji i Zók k. Peczu na Węgrzech.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia