Uniwersytet Ziem Zachodnich
 
Encyklopedia PWN
prowadził zajęcia w zakresie 17 dyscyplin nauk.; od jesieni 1943 istniały filie Uniwersytetu Ziem Zachodnich, m.in. w Częstochowie (Wydzial Filologii Pol., od 1944 — Wydział Humanist.) i Kielcach (Studium Polonistyczne).
Bibliografia
Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy uniwersyteckie 1939–45. Pokłosie wspomnień, red. J. Wikarjak, Poznań 1972.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia