Uniwersytet Szczeciński
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Szczeciński,
państw. szkoła wyższa, utworzona 1985 z połączenia Wyższej Szkoły Pedag. i Wydziału Inżynieryjno-Ekon. Politechniki Szczec. (pocz. w Akad. Handl. zał. 1946);
ma 10 wydziałów: humanist., mat.-fiz., nauk ekon. i zarządzania, przyr., prawa i administracji, zarządzania i ekonomiki usług, teol., filol., nauk o Ziemi oraz zamiejscowy wydział administracji w Jarocinie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia