Uniwersytet Petersburski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Petersburski, Sankt-Pietierburgskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet,
uniwersytet rosyjski, utw. 1819 z Inst. Nauk istniejącego w Petersburgu od 1804;
w XIX w. stanowił centrum ros. myśli nauk. i filoz.; ob. drugi co do wielkości uniw. w Rosji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia