Uniwersytet Opolski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Opolski,
państw. wyższa uczelnia utw. 1994 w wyniku połączenia WSP (zał. 1950) i Inst. Teologiczno-Pastoralnego (filii KUL);
ma 7 wydziałów: ekon., filol., hist.-pedag., mat.-fiz.-chem., przyr.-techn., teologiczny oraz działający na prawach wydziału Międzywydziałowy Inst. Prawa i Administracji; przy U.O. jako jednostki ogólnouczelniane działają: Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fiz. i Sportu; prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie; 2008 kształcił 24 tys. studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia